POMOC OKULISTYCZNA

pomoc w stanach nagłych, zagrażających widzeniu (dane z NFZ):

ul. Szpitalna 1Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, tel: 158123383, po godz 18:00
ul. Rycerska 4izba przyjęć tel: 178611031- wewn. 404 > Ambulatorium okulistyczne po godz 19:00
ul. Szopena 2izba przyjęć tel. 178666101 > Ambulatorium Okulistyczne po godz 19:00    

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu