MiYOSMART

Zjawisko krótkowzroczności u dzieci i młodzieży stale rośnie, a co gorsze w zastraszająco szybkim tempie.
Czynniki takie jak nauka zdalna i mniej czasu spędzanego na świeżym powietrzu mogą przyczynić się do rozwoju i pogłębiania wady.
Wada ta powoduje nie tylko nieostre widzenie w dal, ale może być także przyczyną poważniejszych schorzeń jak jaskra czy odwarstwienie siatkówki.
Dlatego dziś szczególnie ważne jest dbanie o wzrok dzieci i wczesne wykrywanie nieprawidłowości. 

więcej informacji na temat krótkowzroczności:
https://mamwzrokok.pl/
poradnik krótkowzroczności 

Nasza placówka posiada certyfikat specjalisty MiYOSMART,
zarówno w zakresie badania wzroku, jaki i doboru szkieł okularowych.

optyk-mielec.pl