POMOC OKULISTYCZNA


pomoc w stanach nagłych, zagrażających widzeniu (dane z NFZ):
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  AMBULATORIUM OKULISTYCZNE po godz 19:00    
  izba przyjęć tel: 17 8666101
 • Szpital Miejski w Rzeszowie
  ul. Rycerska 4
  AMBULATORIUM OKULISTYCZNE po godz 19:00

  izba przyjęć tel: 17 8611031 wewn. 403-404
 • Przychodnia TRANSMED w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1
  NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA po godz 18:00

  tel: 15 8143203, 512172001